Start een Coffee Shop

De Coffee Foundation ondersteunt de lokale ondernemer met het starten van zijn eigen koffiebar. Daar waar dat nodig is doen we dat van eerste idee en concept tot en met de realisatie.

In veel ontwikkelingslanden zijn fantastische mogelijkheden om bedrijven tot bloei te laten komen. We stimuleren jonge ondernemende mensen om met hun idee aan de slag te gaan en helpen ze om dat vorm te geven binnen de mogelijkheden van hun land en community.

Het is van belang om bij de vormgeving en realisatie rekening te houden met de lokale omstandigheden, behoefte van de bevolking en mogelijkheden van het land.

Samen met de ondernemer onderzoeken we de mogelijkheden en geven we hun ideeën vorm tot een bedrijf. Uiteraard leggen we dat vast in een businessplan van waaruit we het bedrijf praktisch vorm gaan geven. Gedurende het hele proces houden we in de gaten of het plan en de continuiteit van de koffiebar haalbaar is met locale resources.

Ook als de koffiebar al draait, blijven we naast de ondernemer staan en ondersteunen we met opleiding en praktische coaching. Hiervoor vragen en we een bijdrage van de jaarlijkse winst, voor dekking van de kosten.