Opleiding en Coaching

Als de coffee shop eenmaal draait, blijven we  als coffee foundation naast de ondernemer staan en ondersteunen we met opleiding,  praktische coaching en feedback.

Het draaien van een coffee shop vereist naast business vaardigheden ook horeca kennis en vaardigheden. Zowel de ondernemer als het betrokken personeel worden hiervoor opgeleid en in gecoached.

Vanuit onze ervaring helpen we de ondernemer en zijn personeel met training en opleiding op verschillende gebieden, zoals:

  • Horeca. Minimaal zijn er basis horeca vaardigheden nodig om een coffee shop te runnen en klanten service gericht te bedienen. Om dit te kunnen is opleiding van belang. Hiervoor schakelen we het liefst lokale opleidingsinstituten in. Daar waar nodig vliegen we kennis vanuit Nederland in.
  • Kwaliteit en service. We blijven hierin voorzien en monitoren de service om de kwaliteit voortdurend te verbeteren.
  • Barista training. Een goede barista opleiding is  van essentieel belang om goede koffie te maken en serveren. Kwalitatief goede koffie is het onderscheidende kenmerk, dit moet goed zijn. Indien mogelijk schakelen we lokale trainers en opleidingsinstituten in.
  • Financiën. Financiële controle en sturing helpen de ondernemer om zijn bedrijf te besturen en toekomstplannen te realiseren.
  • Coaching. Regelmatige verificatie op de kwaliteit en uitvoering van de plannen helpen om het bedrijf te verbeteren en de kwaliteit te laten groeien. Hierin blijven we naast de ondernemer staan.