Business plan

Stap één voor het opstarten van een bedrijf is het opstellen van een Businessplan.  We helpen de locale ondernemer om alle ideeën vorm te geven en vast te leggen in een businessplan.

We doen dit middels een eerste basis opzet van een plan, praktische input, advies en review.

Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Marktonderzoek. Vragen die hierbij onderzocht worden zijn: is het idee haalbaar in de betreffende regio, welke producten gaan er verkocht worden, wie is de doelgroep, wat is de prijsstrategie, etc.
  • Budget. We helpen met het opstellen van een budget voor de realisatie, zodat bekend is hoeveel financiële middelen er nodig zijn.
  • Financiële operationele planning. Voordat van start gegaan wordt helpen we met het opzetten van een financiële operationele planning, waaruit blijkt of en wanneer de business rendabel zal gaan draaien.
  • Startkapitaal. We ondersteunen de ondernemer met financiën en helpen hem bij het vinden van kapitaal in de vorm van een lening, microkrediet, etc.