ANBI

Stichting Coffee Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan Stichting Coffee Foundation aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Stichting Coffee Foundation is verplicht om de volgende gegevens via de website openbaar te maken.

Naam van de instelling: Stichting Coffee Foundation

RSIN/fiscaal nummer: 855999585

KvK nummer: 65150988

Correspondentieadres: Dovenetel 14, 3863 DX  Nijkerk, Nederland

Telefoonnummer voorzitter: +31 (0)6 34 19 79 08

Telefoonnummer secretaris: +31 (0)6 42 51 70 01

Internet: www.coffeefoundation.nl

Mailcontact: info (at) coffeefoundation.nl

Bestuurssamenstelling: zie bestuur

Doelstelling volgens de Statuten:

 1. Stichting Coffee Foundation heeft ten doel:
  • lokale ondernemers in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het starten en runnen van een eigen onderneming in de koffie branche die het mogelijk maakt een lokale, sociale ontmoetingsplaats te zijn waar de liefde van Jezus Christus zichtbaar wordt gemaakt;
  • het ontwikkelen en stimuleren van andere activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: Lokale ondernemers te trainen en te coachen bij het starten en runnen van hun onderneming, de ondernemer te ondersteunen met beschikbare plannen, ervaring, kennis en middelen en waar nodig met een microkrediet.
 3. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Manier waarop de instelling geld werft

Financiën worden verkregen vanuit sponsoring, zowel van donoren die op regelmatige basis als ook eenmalig geld aan de stichting doneren. Daarnaast wordt per project geld ingezameld middels fundraising acties en crowd funding om nieuwe projecten te financieren (=nieuwe koffiebar te starten).

Bestedingsbeleid

Het ingezamelde geld voor specifieke projecten wordt gebruikt om nieuwe koffiebars te starten. Voor het starten van een nieuwe koffiebar zijn de volgende financiën nodig:

 • Aanschaf espressomachine en bijbehorende tools;
  • Dit wordt als gift / aanmoedigingskapitaal aan de koffiebar geschonken, in ruil voor een jaarlijkse “franchise fee” vanuit de opbrengst van de koffiebar. De machine blijft op de balans van de Stichting staan en wordt in vier jaar afgeschreven, waarna deze eigendom wordt van de lokale ondernemer;
 • Inventaris / inrichting van de koffiebar, eerste voorraad voor drie maanden;
  • Dit wordt als lening aan de ondernemer verstrekt en wordt verwacht in vijf jaar terug betaald te worden;
 • Kosten van de eerste drie maanden, hieronder vallen: huur, elektra, water en andere vaste kosten van de locatie en drie maanden levensonderhoud.
  • Dit wordt tevens als onderdeel van de lening aan de ondernemer verstrekt en wordt verwacht in vijf jaar terug betaald te worden.
 • Kosten voor het opstarten van de bar zoals het locaal bezoeken, werven en trainen van een locale ondernemer.

Kosten van de organisatie in Nederland en voor het regulier bezoeken van de ondernemer op locatie door zowel de Nederlandse bestuursleden als door lokale toezichthouders / coaches, wordt gefinancierd uit de reguliere giften en franchise fee’s.

Van alle binnenkomende financien wordt maximaal 20% besteed aan organisatiekosten van de organisatie in Nederland.

Beloningsbeleid
Stichting Coffee Foundation heeft geen mensen in dienst en draait op vrijwilligers. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2017-2018 van Stichting Coffee Foundation

Jaarverslag
Stichting Coffeefoundation is in januari 2016 opgericht. Het eerste jaarverslag is in 2017 verschenen.